Szkoły bez Vat

Kto może kupić z zerowym VAT-em (0%)? – organizacje charytatywne edukacyjne lub humanitarne w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym– szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne– szkoły wyższe– placówki opiekuńczo-wychowawcze   Na jaki sprzęt można zastosować stawkę zero VAT (0%)? – komputery stacjonarne PC– monitory– drukarki– skanery– urządzenia komputerowe dla osób niewidomych oraz niedowidzących (do […]